Ledenvergadering 23-03-2018

Helaas is het niet gelukt om een volledig nieuw bestuur te vormen afgelopen vrijdag 23-02.

Ook waren er niet voldoende leden aanwezig om dan al te stemmen over het voortbestaan van de vereniging.

Op vrijdag 23-03 zullen wij daarom na de clubavond een korte vergadering bijeenroepen waarover gestemd wordt over het voortbestaan.

De lessen en competitie gaan dus wel door en de vergadering zal starten om 20:20, de kinderen die dan nog aanwezig zijn kunnen ook in de aula tegen elkaar spelen. Er zal iemand aanwezig zijn om deze kinderen te begeleiden.