Bestuursleden JSC De Pionier

De voorzitter 

Marcello van den Hurk
voorzitter@jscdepionier.nl

 

De secretaris

Joost Paijmans
secretaris@jscdepionier.nl

 

De penningmeester & Webmaster 

Yannick Damen
telefoon: 06-83552664
webmaster@jscdepionier.nl
penningmeester@jscdepionier.nl

 

Algemene bestuursleden (te bereiken via het algemene adres)

Wim Hordijk

Algemeen e-mailadres: info@jscdepionier.nl