Instructeurs

De lesgroepen zijn als volgt ingedeeld:

Opstapje 1: Alan Coutinho
Stap 1:          Marcello van den Hurk
Stap 2:          Wim Hordijk
Stap 3:          Erik-Jan Esmeijer en Karin de Ruiter
Stap 4:          Ger Wich
Stap 5:          Roel van de Donk