Lidmaatschap

Alvorens je besluit om lid te worden van De Pionier kun je eerst de “snuffelperiode” doorlopen. Dit is een periode van 4 aaneengesloten clubavonden, waarop je mag kijken of nog liever, kan meedoen aan de les. Wanneer je dat wilt kun je tijdens de snuffelperiode een werkboek verkrijgen. De kosten hiervan bedragen € 10.

Besluit je om lid te worden, dan bedraagt de jaarcontributie van De Pionier voor het schaakseizoen€ 50. De kosten van het werkboek ad € 10 zijn hierin begrepen, als je het boekje al hebt betaald is de contributie dus €40.

join-the-club