Schoolschaaktoernooi

Op zondag 24 januari 2016 organiseert JSC De pionier voor de derde keer het jaarlijkse regionale schaaktoernooi voor teams van basisscholen.
Het toernooi wordt gehouden op het Henricusgebouw, Ruusbroecklaan 1, 5702 AW Helmond.
Het betreft hier een toernooi voor teams. Ieder team bestaat uit minimaal 4 en maximaal 5 spelers (m/j). Alle spelers van een team moeten op dezelfde basisschool zitten. De opstelling bij de eerste ronde is bepalend voor het hele toernooi. Het winnende team is kampioen van het district Helmond 2016 en mag meedoen aan de Brabantse finale die gehouden wordt op zondag 3 april 2016 in Oosterhout. Afhankelijk van het aantal deelnemende teams in de overige districten van de Noord-Brabantse Schaak Bond kunnen er meerdere teams per district aan dit kampioenschap deelnemen. (Vermoedelijk 3 teams uit ons district). Een school mag inschrijven met meerdere teams, maar er kan slechts één team per school in aanmerking komen voor afvaardiging naar de Brabantse Kampioenschappen (het hoogst geëindigde team). In de bijlage treft u nadere informatie aan over het toernooi.

Aanmelden kan tot uiterlijk woensdag 20 januari 2016 via e-mail: jscdepionier@gmail.com onder vermelding van: inschrijving schoolschaken.
Het inschrijfgeld bedraagt €5,00 per team en wordt betaald op de toernooidag bij aanmelding van het ingeschreven team.
Wilt u vooraf nadere informatie over het toernooi dan kunt u telefonisch contact met mij opnemen (06-14833341) of via bovengenoemd e-mailadres.
De eerste twee edities stonden bol van onvergetelijke ervaringen en spannende partijen. Ook dit keer hopen wij op veel aanmeldingen om er samen weer een heel leuke schaakdag van te maken.
Tot ziens op zondag 24 januari a.s.
Frans van Asperdt,
Voorzitter JSC De Pionier.

Enige informatie betreffende het toernooi.
We zijn te gast op het Dr.-Knippenbergcollege. Daarom nu alvast een verzoek aan de begeleiders om toezicht op de teams te houden zodat we goed gebruik kunnen maken van de geboden gastvrijheid. Mede gelet op de beperkte parkeergelegenheid verzoeken we u, indien u met de auto komt, met zoveel mogelijk spelers/begeleiders per auto te komen. Dicht bij de school ligt winkelcentrum De Bus, daar is wel volop parkeergelegenheid.
Er worden 7 ronden gespeeld. Per partij is er 20 minuten gezamenlijke bedenktijd en daarna komt de klok erbij waarop iedere speler 5 minuten krijgt om haar/zijn partij uit te spelen. De indeling gebeurt in principe volgens het Zwitsers systeem, maar afhankelijk van het aantal aanmeldingen kan een andere manier van indelen gekozen worden. (Zwitsers is een manier van indelen, waarbij de behaalde resultaten bepalen wie elkaars tegenstander worden).
De indeling van de spelers van 1 tot en met 4 in de eerste ronde geldt voor het hele toernooi. Per team is maximaal één reservespeler toegestaan, dit is dan speler 5, maar uiteraard niet verplicht. De inzet van de reservespeler is altijd op bord 4. Indien in een ronde de speler van bijvoorbeeld bord 2 reserve komt te staan, blijft speler 1 op bord 1, wordt speler 2 reserve, gaat de speler van bord 3 naar bord 2, van bord 4 naar bord 3 en de reservespeler komt altijd op bord 4. Er zijn voor spelers die een 100% score behalen extra prijzen te winnen. Om in aanmerking te komen voor deze prijzen moet de speler alle partijen gespeeld en gewonnen hebben. Denk hieraan bij het inzetten van de eventuele reservespeler!

Zondag 24 januari 2016 werd op het Dr.-Knippenbergcollege het jaarlijkse regionale schoolschaaktoernooi voor teams van basisscholen gehouden voor de regio Helmond. Tien teams van negen scholen streden er om de eerste plaats, of toch in ieder geval om een plaats in de Brabantse finale.
Omdat er tien teams deelnamen, werden er negen partijen gespeeld en zo kwamen alle teams een keer tegen elkaar uit.
Zoals ieder jaar waren er weer allerlei verrassende ontwikkelingen op het bord te bewonderen. Ook werden er erg mooie en zelfs bloedstollende partijen gespeeld. Soms werd letterlijk in de laatste seconden de strijd pas beslecht. Het belangrijkste van alles was dat door alle kinderen met veel plezier en heel sportief gespeeld werd. Vermeldenswaard is dat het team van De Bron bestond uit vier broertjes Keunen, waarvan de jongste, Sam, pas in groep 2 zit, maar toch al heel aardig zijn mannetje stond.
Alle deelnemers ontvingen een medaille als dank voor hun deelname. Er waren twee spelers die een 100% score haalden waarvoor zij werden beloond met een leuke prijs. Dat waren Lars van De Ratelaar en Marijn van De Rakt 1.
De uitslag was:
Plaats Naam  match bord WP SB PS
1 De Rakt 1  17 32.0 73 65.5 87
2 De Ratelaar  16 24.5 74 57.0 72
3 De Lindt  15 30.0 75 50.5 73
4 De Ranonkel  12 21.5 78 30.0 62
5 Talentrijk  10 19.5 80 20.0 48
6 De Bron  6 12.5 84 8.0 26
7 D’n Heiakker  6 10.5 84 10.0 36
8 Dierdonk  4 13.0 86 4.0 30
9 De Rakt 2  4 10.0 86 6.0 16
10 Wilhelminaschool  0 6.5 90 0.0 0
Daarmee hebben De Rakt1, De Ratelaar en De Lindt zich geplaatst voor de Brabantse finale op zondag 3 april in Oosterhout. (Nader bericht hierover volgt naar de drie scholen).
We kijken met veel plezier terug op een zeer geslaagd toernooi en zien al uit naar volgend jaar. Zo gauw een datum bekend is zullen we alle scholen daarover informeren.
Namens het bestuur van Jeugdschaakclub De Pionier bedank ik alle scholen en alle spelers voor hun deelname. Ook bedank ik graag alle leden van De Pionier die zondag hard hebben gewerkt om het een succes te maken.

Klik hier voor meer informatie