de club

club avond

Elke vrijdagavond komen alle leden en hun schaaktrainers in het Dr.-Knippenbergcollege bij elkaar voor de wekelijkse clubavond.

De clubavond start om 19.00 uur precies met een schaakles door jouw trainer. Deze schaakles volg je samen met een aantal andere kinderen, die ongeveer op hetzelfde schaakniveau zitten als jij. Om goed te leren schaken en je verder te ontwikkelen gebruiken we de stappenmethode die ook de KNSB (Koninklijke Nederlandse Schaakbond) gebruikt. Daarvoor is een werkboek.

De schaakles duurt 40 minuten, waarna de interne competitie begint. Dat betekent dat je gaat schaken tegen een jongen of meisje van de club. Er zijn 4 competitierondes per seizoen en iedere ronde bestaat uit 7 partijen. Je speelt iedere week 1 partij. De competitiewedstrijd duurt tot ongeveer 20.15 uur, maar kan soms uitlopen tot maximaal 20.30 uur.

Ook kun je je competitiewedstrijd nabespreken met één van de trainers, leuke schaakpuzzels op te lossen of meedoen met de oploscompetitie.

Alvorens je besluit om lid te worden van De Pionier kun je eerst de “snuffelperiode” doorlopen. Dit is een periode van 4 aaneengesloten clubavonden, waarop je mag kijken of nog liever, kan meedoen aan de les. Wanneer je dat wilt kun je tijdens de snuffelperiode een werkboek verkrijgen. De kosten hiervan bedragen € 10.

Besluit je om lid te worden, dan bedraagt de jaarcontributie van De Pionier voor het schaakseizoen€ 50. De kosten van het werkboek ad € 10 zijn hierin begrepen, als je het boekje al hebt betaald is de contributie dus €40.

lidmaatschap

Stappenmethode

JSC De Pionier geeft ieder lid schaakles met gebruikmaking van de zogenoemde stappenmethode.

huisregelement

Om de clubavonden goed te laten verlopen hebben we samen met de school waar wij te gast zijn afspraken bedacht.

schaken