huisreglement

huisreglement

Om de clubavonden goed te laten verlopen hebben we samen met de school waar wij te gast zijn afspraken bedacht. Als iedereen zich daaraan houdt, dan ga je met veel meer plezier naar de club.
Jullie hebben zelf in de hand of het lukt. De club dat zijn jullie namelijk zelf!

 1. Kom op tijd zodat we precies om 19.00 uur kunnen beginnen. Je mag de jeugdleiders helpen met alles klaar te zetten.
 2. We luisteren naar de aanwijzingen van de jeugdleiders.
 3. Ga naar de WC vóórdat het schaken begint! Als je tijdens het schaken opeens toch naar de WC moet, zeg het even aan je groepsleider en kom zo snel mogelijk weer terug. Wel even de WC goed doorspoelen als je klaar bent!!
 4. We gedragen ons sportief ten opzichte van elkaar. Zorg er dus voor dat het voor iedereen leuk blijft.
 5. We komen alleen in de ruimtes die we voor het schaken mogen gebruiken.
 6. We komen alleen aan spullen die van jezelf of van de schaakclub zijn.
 7. We gebruiken de schaakmaterialen, potloden en gummen waar ze voor bedoeld zijn.
 8. Elke week krijgen we oefenwerk mee naar huis. Je maakt de opgaven thuis in je oefenboek dat je daarom mee naar huis mag nemen. Neem je oefenboek altijd mee naar de club!
 9. Doe afval in de afvalbakken.
 10. We gaan niet eten of drinken of met mobiele telefoons spelen in de schaaklokalen.
 11. Na afloop van de les zijn er vaak mededelingen. Luister dan goed! Na de mededelingen ga je rustig naar je competitiegroep en kijk je met wie je een partij mag schaken. Als het rustig is, mag je aan je partij beginnen.
 12. Houd rekening met elkaar: als jouw partij klaar is, zijn anderen vaak nog bezig met hun partij. Schaken is een stiltespel: iedereen vindt het fijn als hij rustig na kan denken over zijn volgende zet, dus geef elkaar die mogelijkheid. Elke partij is tussen twee spelers. Geef dus geen goede raad bij andere partijen! Je mag pas over een andere partij praten als die partij klaar is.
 13. Na afloop van de partij geef je de uitslag door aan de groepsleider. Deze controleert de uitslag. Daarna zetten de spelers de stukken weer in de beginstand terug.
 14. Soms krijg je bij het weggaan informatie mee naar huis: een aankondiging voor een toernooi, een nieuwsbrief of een clubblad. Lees de brieven goed. Als je mee wilt doen aan een toernooi, lever dan het antwoordstrookje op tijd in bij Arjan.